سلام!
_

به وب سایت مسابقات بین المللی دومینوی ایران (تیکاپ) خوش آمدید!

فرصتی برای باهم و در کنارهم بودن…

مسابقات ملی دومینوی ایران در سه لیگ با توجه به قوانین وضع شده و بر اساس استانداردهای جهانی دومینو در اصفهان برگزار می گردد.

_

لیگ های مسابقات

مسابقات در لیگ های زیر برگزار می گردد.

_

لیگ دومینوآزاد

لیگ حرفه ای برای شرکت دانش آموزان، دانشجویان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بدون محدودیت سنی بالای 16 سال

لیگ خانواده

تجربه خانوادگی دومینو بدون محدودیت برای در کنارهم بودن، باهم ساختن و باهم برنده شدن…

لیگ دانش آموزی

جهت شرکت دانش آموزان مهد، پیش دبستانی و دبستانی با قوانین ویژه و وجود شرایط خاص برای کودکان و نونهالان.

لیگ ربات دومینو

طراحی و ساخت ربات دومینوچین با قابلیت های مختلف

WHY
_

چرا دومینو؟

ما به شما می گوییم…

بازی دومینو تاپلینگ شامل چیدن زنجیره‌ای از دومینو هاست که با چیدن مستطیل‌های کوچکی که کنار هم قرار می‌گیرد شروع می‌شود و وقتی یکی از آنها بیفتد، به صورت زنجیروار بقیه قطعات هم می‌افتند. همچنین با قطعات دومینو می‌توان اشکال تعادلی بسیاری ساخت.

مهره های دومینو را می توان به حروف الفبا تشبیه کرد و همان طور که ما می توانیم با حروف الفبا بی شمار کلمه بسازیم با مهره های دومینو هم می توان بی شمار طرح پیاده کرد که این خصوصیت باعث رشد خلاقیت افراد و عدم خستگی آنها از این سرگرمی می شود .

  • افزایش توجه و تمرکز
  • تقویت توالی دیداری
  • تقویت توان حرکتی ظریف دست و انگشتان
  • از پنج سال تا ۹۹ سال

چشم و دست

افزایش هماهنگی بین چشم و دست کودکان و نوجوانان

رشد خلاقیت

رشد خلاقیت و تقویت نیروی تخیل، تقویت هوش فضایی، تجسمی و هندسی و توسعۀ درک تقارن ، تجانس و زاویه ها

دقت عمل

افزایش دقت عمل کودکان

هوش هیجانی

تقویت هوش هیجانی، روحیه مشارکت و همکاری در کارهای جمعی